Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,7 proc. (wobec wzrostu o 7,1 proc. w lipcu 2018 r.). W porównaniu z czerwcem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 2,1 proc.

Eksperci Pekao szacowali, że sprzedaż wzrośnie o 6 proc. rok do roku wobec 3,7 proc. rok do roku w czerwcu. Konsensus prognoz wynosił 5,9 proc.