Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego podjęła kolejną inicjatywę wspierającą ekologiczne rozwiązania. Jest to opcja „zielonej hipoteki”.

„PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołączył do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących Zielone Listy Zastawne” – mówi Paulina Strugała, prezes PKO Banku Hipotecznego.  

„Brak powszechnie dostępnych instrumentów finansowych wspierających energooszczędne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym zainspirował nas do rozszerzenia oferty kredytu hipotecznego o opcję „zielonej hipoteki”, dzięki której można sfinansować inwestycje proekologiczne na preferencyjnych warunkach.” – dodaje Paulina Strugała.

Oferta „zielonej hipoteki” dotyczy kredytów hipotecznych, oferowanych zarówno przez PKO Bank Polski jak i PKO Bank Hipoteczny, i umożliwia obniżenie marży w trakcie okresu kredytowania o 0,02 p.p.

„Bank, poprzez wdrożenie kolejnej inicjatywy „pro-eko” jakim jest „zielona hipoteka” zamierza uświadamiać klientów w zakresie korzyści płynących z wyższej efektywności energetycznej finansowanych nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości  pozwala na zweryfikowanie poziomu zapotrzebowania budynku na energię i tym samym umożliwia zaplanowanie oraz ewentualne ograniczenie kosztów utrzymania budynku, a przedłożenie dokumentu w banku umożliwia skorzystanie z atrakcyjnych warunków cenowych kredytu hipotecznego” – mówi Szymon Wałach, Dyrektor Pionu Klienta Detalicznego.

Do skorzystania z oferty uprawnieni są klienci, którzy dostarczą, po zawarciu umowy kredytu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Okres ważności świadectwa nie może być krótszy niż 60 miesięcy liczonych od dnia dostarczenia dokumentu do banku, a wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) nie może przekroczyć:

  • 85 kWh/m2rok – dla lokalu mieszkalnego,
  • 95 kWh/m2rok – dla domu jednorodzinnego.

To kolejna inicjatywa proekologiczna GK PKO Banku Polskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy. PKO Bank Polski ma już w swojej ofercie Ekopożyczkę na zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych, kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym, przystąpił do projektu pilotażowego Energy Efficient Mortgages (EEM), który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Ponadto PKO Bank Hipoteczny opracował kryteria oceny efektywności energetycznej finansowanych budynków mieszkalnych, które uwzględniają zarówno dane rynkowe jak i obowiązujące w Polsce regulacje prawne. Kryteria te zostały uznane przez Climate Bonds Initiative jako wzorzec dla oceny zielonych budynków mieszkalnych w Polsce.

Czytaj też: PKO Bank Hipoteczny wyemituje pierwsze w Polsce zielone listy zastawne o wartości 250 mln złotych