Rozpoczęły się prace w terenie na odcinku drogi ekspresowej S7 Szczepanowice – Widoma – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Tym samym rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem i granicą województw: małopolskiego i świętokrzyskiego.

Droga ekspresowa S7 na odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas.

Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7.

Powstanie 10 wiaduktów, cztery przejścia dla zwierząt, trzy przejazdy gospodarcze pod S7 i jedna estakada. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Przebiegać będzie nad linią kolejową, drogami powiatowymi i rzeką Szreniawą.

Droga ekspresowa S7 połączy bezpośrednio Gdańsk, Warszawę i Kraków. Poprzez węzeł Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 (Północną Obwodnicą Krakowa), odciążając Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa.