Jacek Sasin zostanie nowym ministrem ministrem ds. nadzoru właścicielskiego oraz wicepremierem, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Nowe ministerstwo przejmie de facto wiele kompetencji, które posiadało kiedyś Ministerstwo Skarbu Państwa.

Jacek Sasin ukończył studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Swoją karierę zawodową zaczynał w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W 1998 r. został dyrektorem Departamentu Orzecznictwa w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie pracował do 2004 r. W latach 2004–2006 był Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy, a następnie Zastępcą Burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście.

Od stycznia 2006 r. do listopada 2007 r. Jacek Sasin pełnił funkcję I Wicewojewody Mazowieckiego, a następnie Wojewody Mazowieckiego.

Od grudnia 2007 r. miał zaszczyt bardzo blisko współpracować ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim – wpierw jako jego doradca, a od 26 listopada 2009 r. został powołany na sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP. 5 lipca 2010 r., w dniu ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów prezydenckich, złożył rezygnację z tego stanowiska.

W 2010 r. roku Sasin został radnym do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat posła na Sejm VII Kadencji, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz był członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych.

W wyborach parlamentarnych 2014 uzyskał ponownie mandat posła na Sejm VIII Kadencji.

Jacek Sasin pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, przewodniczącego Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

9 stycznia 2018 r. został powołany na stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie również Sekretarza Rady Ministrów.

4 czerwca 2019 r. powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów.

Czytaj też o innych nominacjach:

>>> Michał Woś nowym ministrem środowiska. Będzie jednym z najmłodszych w historii

>>> Tadeusz Kościński nowym ministrem finansów

>>> Jadwiga Emilewicz nowym ministrem rozwoju