We wtorek Rady Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu głównej stopy procentowej o 0,5 pkt. proc., do 1 proc. Poniżej pełna treść komunikatu RPP:

W dniu 17 marca 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej;

Rada podjęła także decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc., a także decyzję o podwyższeniu oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do poziomu stopy referencyjnej NBP.

Uchwała RPP wchodzi w życie 18 marca 2020 roku.

>>>Czytaj także: Ekonomiści: NBP chce zapewnić rynkowi płynność i odciążyć banki. To krok bez precedensu w polskiej historii