Europejscy przewoźnicy kolejowi wezwali ministrów finansów Unii Europejskiej do nałożenia odpowiedniej wysokości podatków na zwolnione obecnie z obciążeń fiskalnych paliwo lotnicze – informuje RailJournal.

Zdaniem przedstawicieli branży kolejowej obecna legislacja w istotny sposób przyczynia się do pogłębienia nierówności cenowych między lotnictwem i koleją i sprawia, że konkurencja między tymi dwoma rodzajami transportu nie odbywa się na równych zasadach.

W opinii Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) dysproporcje wynikające z opodatkowania są dodatkowo niesprawiedliwe biorąc pod uwagę różnice w ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery przez kolej i lotnictwo.

„W przeliczeniu na pasażerokilometry ilość CO2 emitowana do atmosfery przez branżę lotniczą jest sześciokrotnie wyższa niż w przypadku transportu kolejowego. W związku z tym nie ma żadnego wyjaśnienia dla zwolnienia paliwa lotniczego z podatku” – twierdzi CER.

Przewoźnicy kolejowi w Europie są zmuszeni do płacenia podatku VAT za wykorzystaną energię elektryczną, a w niektórych krajach także za międzynarodowy przewóz osób i towarów. Opłaty te mają być szczególnie dotkliwe w krajach kluczowych z punktu widzenia tranzytu – takich jak Austria i Niemcy.

Za kształtowanie polityki fiskalnej państw Unii Europejskiej w tym obszarze odpowiedzialne jest każde z państw członkowskich z osobna. Parlament Europejski pełni z kolei rolę doradczą.

>>> Polecamy również: Połączenie Orlenu z Lotosem coraz bliżej. Co to oznacza dla obu firm i polskiej gospodarki?