Zgodnie z danymi opublikowanymi przez firmę Wood Mackenzie, drugi kwartał 2019 roku był rekordowy pod względem zamówień na turbiny wiatrowe – ich sumaryczna moc osiągnęła bowiem w tym czasie 31 GW, donosi Recharge News.

Taki wynik jest aż o 111 proc. większy niż w podobnym okresie poprzedniego roku i o 13 GW większy niż moc turbin zamówionych w czwartym kwartale 2018 roku.

Za tak gwałtowny wzrost zamówień odpowiedzialni są przede wszystkim deweloperzy z Chin – między kwietniem a czerwcem 2019 roku Państwo Środka wydało zlecenia na dostarczenie turbin o łącznej mocy aż 17 GW.

Przyczyną boomu w zamówieniach z Chin są zbliżające się ostateczne terminy subsydiowania zakupów turbin przez chiński rząd. Wcześniej podobny czynnik spowodował znaczący wzrost zamówień także ze Stanów Zjednoczonych.

Tymczasem firmą z największą sumaryczną mocą zamówionych urządzeń okazał się duński Vestas – w drugim kwartale 2019 przyjął zamówienia na turbiny o łącznej mocy 5,7 GW.

>> Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 4,5 mld zł w odnawialne źródła energii. To równowartość 120 farm fotowoltaicznych

>> Stare linie energetyczne spowalniają proces przechodzenia na energię odnawialną w Australii