Powyższy „pasek klimatyczny” dla miasta Oxford w Anglii pokazuje, jak przez ostatnie 200 lat zmieniała się średnia temperatura w tym mieście; jest też wymierny dla sytuacji na całym świecie.

Odcienie kolorów pokazują zakresy temperatur: im pasek bardziej czerwony tym wyższa średnia temperatura była w danym roku. Im bardziej niebieski kolor, tym temperatura niższa.

Pasek na powyższym obrazku pokazuje zmiany średniej temperatury między 1815 a 2018 rokiem w mieście Oxford w Anglii.

Dane, które zostały użyte pochodzą z właśnie wydanej przez Oxford University Press książki pt. Oxford Weather and Climate Since 1767.

Książka po raz pierwszy ujawnia i szczegółowo opisuje dane meteorologiczne zbierane przez Oxford, które są najpełniejszym i nieprzerwanym zapisem dziennych temperatur oraz innych danych pogodowych w Wielkiej Brytanii, a być może także i na świecie.

„Pasek klimatyczny” z Oxfordu wyraźnie pokazuje, jak bardzo ocieplił się klimat przez ostatnie 25 lat w porównaniu do poprzednich niemal 180 lat.

Podobne paski publikowane od maja 2016 roku dla danych światowych (zazwyczaj obejmujących krótszy okres niż dane oksfordzkie) pokazują podobny trend.

„Pasek klimatyczny” jest pomysłem profesora Eda Hawkinsa z Uniwersytetu w Reading.

Czytaj też:

>>> Świadomość klimatyczna Polaków szybko rośnie. Czy partie polityczne nadążają za tą zmianą?

>>> Niepokój klimatyczny: jak nowa przypadłość naszych czasów zmieni światową gospodarkę