Strona główna Live BGK wprowadza ułatwienia dla firm starających się o „dotację technologiczną”