Strona główna Live BGK emituje obligacje o wartości 13 mld zł i zapowiada nawet 87 mld zł kolejnych emisji. „Skala nowych emisji stanowi ryzyko dla wartości złotego”