Strona główna Live Generali: Wciąż trudno oszacować, jak przeniesienie środków z OFE na IKE wpłynie na rynek