Strona główna Live Gowin: „Zamknięcie gospodarki na skalę porównywalną do wiosennego byłoby dramatem”