Strona główna Live Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej bezwarunkową zgodę na przejęcie Energi