Strona główna Live PKO BP przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej. Będzie współtworzył europejski system płatności kartami