Strona główna NEWS Bezrobocia nie ma, jest za to popyt – a to napędza inflację. Ale może nie potrwać długo