Strona główna NEWS Ceny uprawnień do emisji CO2 idą w dół. Powodem obawy o recesję i reformę rynku