Strona główna NEWS ONZ: Covid-19 spowodował straty w turystyce, które obniżą globalny PKB o prawie 5 bln dolarów