Strona główna NEWS PIE: Co piąty specjalista IT prowadzący działalność gospodarczą to fikcyjnie samozatrudniony