Strona główna NEWS Europa jest uzależniona od nawozów z importu. Parlament Europejski chce to zmienić