Strona główna NEWS Polska wnioskuje do Komisji Europejskiej o wstrzymanie kar za działanie Izby Dyscyplinarnej