Strona główna Live „Rzeczpospolita”: W ciągu roku kupiliśmy ponad 6 mln litrów środków do dezynfekcji