Strona główna NEWS Zagrożonych ubóstwem w Polsce rzadko stać na wakacje. Wiele krajów UE ma gorzej