Nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej – podkreślił prezydent, przemawiając podczas uroczystości z okazji jubileuszowej 25. edycji plebiscytu Złoty Inżynier, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał w tym roku mgr inż. Józef Siwiec – ceramik, prezes Zarządu ZM Ropczyce SA w Ropczycach (Podkarpackie). Szczegółowe wyniki plebiscytu można znaleźć na stronie Przeglądu Technicznego.