Odpływ młodych, zdolnych specjalistów za granicę to fakt. Ze zjawiskiem tym codziennie zmagają się firmy i instytucje w Polsce. Z propozycją działania i rozwiązania problemu wyszła Fundacja GPW, która w tym roku już po raz czwarty organizuje program Go4Poland – Wybierz Polskę, którego patronem medialnym jest 300Gospodarka.

Na uczelniach zagranicznych kształci się ponad 50 tys. Polaków. Wielu z nich nie wraca po studiach do kraju. Tymczasem utrata wykształconych i ambitnych pracowników ma negatywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski. Dlatego zadaniem krajowych przedsiębiorców i instytucji powinno być zachęcenie najlepszych polskich studentów do planowania kariery zawodowej w naszym kraju.

Tak właśnie działa program „Go4Poland – Wybierz Polskę!”, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasada RP w Londynie.

Celem Programu jest zachęcanie młodych i zdolnych Polaków studiujących za granicą (również tych, którzy wyjechali w ramach programu Erasmus) do planowania ścieżki kariery w polskich i międzynarodowych firmach oraz instytucjach publicznych działających na terenie Polski oraz w zagranicznych oddziałach polskich przedsiębiorstw.

Fundacja GPW współpracuje w tym zakresie ze środowiskiem biznesu i administracji. Organizowane są wakacyjne staże zawodowe oraz warsztaty i programy mentoringowe. Partnerzy oraz studenci-laureaci Programu będą uczestnikami zaplanowanej na czerwiec konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska”. Podczas wydarzenia, które odbędzie się na Giełdzie Papierów Wartościowych będą miały miejsce również targi kariery.

Cieszy mnie, że polscy studenci coraz częściej wybierają mobilność edukacyjną i podejmują wyzwania związane ze studiami na zagranicznych uczelniach. Kończąc prestiżowe studia stają przed dylematem, czy rozpocząć karierę zawodową za granicą, czy może jednak wrócić do kraju. Fundacja GPW realizując Program „Go4Poland – Wybierz Polskę” zachęca młodą, zdolną młodzież do podjęcia kariery zawodowej w Polsce lub za granicą w oddziałach polskich przedsiębiorstw. Jestem przekonany, że wspólnie z przedstawicielami biznesu oraz instytucjami uda się nam przekonać studentów, że warto budować swoją karierę zawodową w Polsce – podsumowuje Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kto uczestniczy w Programie?

Laureaci Programu „Go4Poland – Wybierz Polskę!” to polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni z całego świata, w tym studenci biorący udział w wymianach studenckich na uczelniach zagranicznych i polscy studenci wywodzący się z Polonii. W dotychczasowych trzech edycjach Programu uczestniczyło kilkaset studentów-laureatów oraz kilkadziesiąt firm i instytucji partnerskich.

Jak to działa?

Platforma go4poland.pl umożliwia nawiązanie kontaktów z polskimi studentami za granicą oraz służy rejestracji studentów, prezentacji ofert stażowych i warsztatowych, a także pozwala na prezentowanie działań Fundacji GPW oraz Partnerów Programu.

Studenci, którzy brali udział we wcześniejszych edycjach programu wysoko oceniają to doświadczenie:

Go4Poland jest dla mnie Programem, który umożliwił mi przede wszystkim zapoznanie się z możliwościami jakie polski rynek pracy oferuje studentom zagranicznych uczelni. Dzięki Programowi poznałam wspaniałych ludzi o podobnych doświadczeniach związanych z edukacją za granicą i planujących rozpoczęcie i rozwój kariery zawodowej w Polsce. Dzięki uczestnictwu w warsztatach prowadzonych przez najlepsze firmy w Polsce współpracujące z Go4Poland, oraz odbycie stażu zawodowego, poszerzyłam wiedzę i rozwinęłam umiejętności pozwalające na efektywne rozpoczęcie kariery zawodowej – podkreśla Anna Szlagor, laureatka Go4Poland na co dzień studiująca na Uniwersytecie w Birmingham.

Aby student mógł wziąć udział w programie, powinien wypełnić formularz dostępny na stronie www.go4poland.pl. Rejestracja do tegorocznej edycji już ruszyła. Za pośrednictwem platformy można m.in. wybrać program mentoringowy, wziąć udział w rekrutacji na staż w jednej z firm – partnerów programu.

Pierwsze staże zostaną ogłoszone w marcu, ale już wiadomo, że w tegorocznej edycji partnerami są m.in. PKN Orlen (Partner Strategiczny), BondSpot S.A, TGE S.A, NAWA, Fundacja PFR,KUKE S.A, JLL czy Giełda Papierów Wartościowych.

300Gospodarka jest patronem medialnym wydarzenia.