Bułgaria, Łotwa, Polska i Ukraina w ciągu najbliższych 30 lat odnotują największy spadek w dostępnej sile roboczej. Wszystkiemu winny ujemny lub niewiele wystający ponad zero wskaźnik dzietności oraz emigracja, informuje Emerging Europe, który przytacza dane MFW.

Na Słowacji i w Serbii ubędzie niewiele mniej, bo 20 proc. siły roboczej do 2050 r.

To spowoduje, że kraje te nie będą najatrakcyjniejszym miejscem, bowiem brak siły roboczej wpłynie na wzrost gospodarczy, na jakość życia oraz na stabilność fiskalną – pisze Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w najnowszym raporcie.

Z dobrych informacji mamy taką, że w ciągu ostatnich 30 lat standard życia w tych krajach poprawił się nie do poznania; PKB na głowę wzrosło ponaddwukrotnie, a przeciętna spodziewana długość życia osiągnęła 74 lata, podczas gdy w 1995 r. wynosiła 64 lata.

Czy to na pewno dobra wiadomość? No cóż, z pewnością nie dla stabilności fiskalnej, gdyż dłuższe życie oznacza więcej emerytów, a wyższe PKB większe ich oczekiwania co do standardu życia.

Z powodu emigracji nie będzie miał kto na to wszystko pracować. W Bułgarii, Polsce i na Łotwie ubędzie bowiem 30 proc. siły roboczej do 2050 r.

Także zdaniem agencji ratingowej Moody’s państwa naszego regionu znacznie się skurczą. Z raportu Moody’s Investors Service wynika, że populacja Polski, Czech, Słowacji i Węgier do 2040 roku ulegnie zmniejszeniu o ok. 2,5 mln, do poziomu ok. 61 mln.

W tym samym okresie liczba osób w wieku pracującym w tych czterech państwach ma się zmniejszyć o ok. 5 mln w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa.

Vincent Allilaire, jeden z autorów raportu i wiceprezes Moody’s Investors Service, uważa, że te zmiany negatywnie wpłyną na rynek pracy i zagrożą wzrostowi gospodarczemu Polski, Słowacji, Węgier i Czech.

Populacja tych państw jest młodsza od unijnej średniej, ale starzeje się w bardzo dużym tempie, co zaowocuje ogromnymi zmianami demograficznymi w ciągu najbliższych 20 lat – powiedział Allilaire.

Ta informacja pojawiła się dziś rano w skrzynkach odbiorczych subskrybentów naszego codziennego newslettera 300SEKUND. Jeśli chcesz się na niego zapisać, kliknij tutaj.

>>> Czytaj też: 21 wykresów pokazujących, jak bardzo zmieniła się Polska przez ostatnie 30 lat