Złe doświadczenia z reformami systemu emerytalnego zniechęcają Polaków do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), wynika z najnowszego badania.

Zgodnie z wynikami raportu „PPK oczami Polaków” przygotowanego przez firmę Kantar Polska na zlecenie towarzystwa ubezpieczeniowego Nationale Nederlanden 61 proc. spośród 500 zbadanych pracowników dużych firm wskazuje, że czynnikiem, który sprawia, że są oni negatywnie nastawieni do PPK jest ryzyko zabrania pieniędzy przez państwo – tak jak miało to miejsce w przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych.

To ryzyko jest zdecydowanie najbardziej istotną przyczyną nieufności Polaków do nowego systemu oszczędzania na emeryturę.

W następnej kolejności ankietowanych martwi ryzyko inwestycyjne (39 proc.), ograniczony dostęp do pieniędzy przed ukończeniem 60 roku życia (26 proc.), a także sam fakt, że PPK to program przygotowany przez rząd (19 proc.).

Z kolei 18 proc. badanych nie podoba się fakt, że wpłaty są potrącane bezpośrednio z ich pensji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niemal co dziesiąty respondent nie rozumie założeń programu i uważa go za zbyt skomplikowany.

Wśród powodów, dla których pracownicy decydują się na udział w rządowym programie najczęściej wymieniane są z kolei: możliwość dobrowolnego wycofania się z niego (49 proc.), możliwość dobrowolnego wycofania swoich środków w każdym momencie (39 proc.), oraz fakt, że pieniądze zgromadzone w PPK są własnością pracownika.

Jednak według badania nawet te pozytywy nie były wystarczające dla pracowników, bo w porównaniu do pierwszej fali badania (przeprowadzonej między marcem a kwietniem tego roku) zanotowano wzrost obaw o możliwe zabranie pieniędzy przez państwo o 5 punktów procentowych.

Wyraźnie spadł natomiast odsetek osób obawiających się o brak środków na oszczędzanie – z 16 do 9 proc.

Aż 42 proc. badanych przyznaje, że nie zamierza uczestniczyć w PPK. Niewiele ponad jedna trzecia jest natomiast zdecydowana na oszczędzanie w rządowym programie.

Na przestrzeni miesięcy widać jednak wzrost zainteresowania Planami – odsetek osób zdecydowanych do udziału w nich wzrósł o 5 punktów procentowych, a udział procentowy osób przeciwnych oszczędzaniu w PPK spadł o 6 p.p.

Niemal jedna czwarta pracowników dużych firm, którzy wzięli udział w badaniu wciąż nie wie, czy zdecyduje się na udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Zgodnie z podanymi wynikami, najbardziej niechętnie nastawione do PPK są osoby w wieku 18-24 lata. Z kolei najwięcej osób chętnych do oszczędzania w programie jest w grupie w przedziale od 40 do 49 roku życia.

Czytaj więcej o PPK poniżej:

>>> Dziedziczenie środków w PPK: na jakich zasadach można odziedziczyć oszczędności emerytalne

>>> Czy pieniądze w PPK podlegają podziałowi w przypadku rozwodu?

>>> Pracownicze Plany Kapitałowe. Na co zwracać uwagę?