PKN Orlen chce kupić Grupę Energa. Największa polska firma naftowa ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji trzeciego największego dostawcy prądu w kraju.

Jeśli fuzja się uda to będzie to ważny krok Orlenu na drodze do transformacji z koncernu naftowego w koncern multienergetyczny.

„Rozwój Orlenu w kierunku koncernu multi-utility (multienergetycznego) wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. (…) W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze – konkurenci Orlenu, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total” – tak Orlen uzasadnił swój ruch.

O światowych trendach, na które powołuje się Orlen pisaliśmy już w październiku w naszym raporcie „Jak zazieleniają się globalne spółki naftowe. Strategie koncernów wobec zmian klimatycznych i transformacji energetycznej”.

Raport został przygotowany przez 300RESEARCH, dział analityczny platformy gospodarczej 300GOSPODARKA, i pokazuje prognozy, strategie i plany inwestycyjne największych spółek naftowych w Europie.

Streszczenie oraz pełna treść raportu są dostępne tutaj.

Warunki przejęcia

W ramach wezwania Orlen ustalił cenę akcji Energii na 7 zł.

Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające.Orlen chce nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów.

Obecnie akcjonariat Energii wygląda tak, że Skarb Państwa ma 64,09 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, a pozostali akcjonariusze 35,91 proc.

Oznacza to, że prawdopodobnie warunek nabycia przez Orlen akcji pozwalających na posiadanie co najmniej 66 proc. głosów zostanie spełniony.

Jednak Orlen będzie też musiał uzyskać zgodę organu antymonopolowego na koncentrację.

Koncern poinformował, że złożył już w Komisji Europejskiej roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji.

„Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi w dniu 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na dzień 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, Orlen może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów” – podała firma.

Odnawialne źródła energii w centrum uwagi

Orlen jest obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę.

Składają się na to m.in. dwa bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock – największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie.

Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Energę wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów.

Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko 1/4 powierzchni Polski.

Około 90 proc. zysku operacyjnego (EBITDA) Energii pochodzi z dystrybucji.

„Zakup Energii przez Orlen umożliwi pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez ORLEN inwestycji w morskie farmy wiatrowe” – podał Orlen.

„Transakcja umożliwi między innymi efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych Orlenu przez Grupę Energa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców” – dodano.

Orlen wskazał też, że zakup akcji Energii to dla niego także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności.

„Realizacja transakcji oznaczałaby powiększenie infrastruktury sieci ładowania i kompetencji, niezbędnych do rozwoju tego segmentu rynku. Połączenie sieci szybkich ładowarek zainstalowanych przez Orlen, Energę i Lotos umożliwiłoby stworzenie drugiej pod względem liczby punktów infrastruktury, dysponującej 133 punktami ładowania, zapewniającej dobre pokrycie geograficzne”.

>>> Czytaj też: Połączenie Orlenu z Lotosem coraz bliżej. Co to oznacza dla obu firm i polskiej gospodarki?