Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, publiczny think tank, gospodarowanie odpadami w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Jednak – choć produkujemy stosunkowo niewiele śmieci – nadal wypadamy gorzej od unijnej średniej pod względem ich ponownego przetwarzania.

Poniżej, na podstawie najnowszego raportu PIE, przedstawiamy najważniejsze i najciekawsze fakty związane z gospodarką odpadami w Polsce.

1. 4,8 tony odpadów rocznie przypada na jednego mieszkańca Polski. 

Biorąc pod uwagę, że w latach 2006 – 2016 średnia masa odpadów na mieszkańca w Unii Europejskiej spadła i nadal była wyższa niż w Polsce (5 ton!) – mamy powody do zadowolenia.

2. Rocznie mieszkaniec Polski wytwarza przeciętnie zaledwie 315 kg odpadów komunalnych. Jest to o 60 proc. mniej, niż produkuje Duńczyk, który rocznie wytwarza 781 kg odpadów komunalnych, a niewiele więcej niż Rumun – 272 kg.

Tendencja jest tu wyraźnie widoczna – gospodarstwa domowe w krajach najbardziej zamożnych zajmują niechlubne pierwsze miejsce w tej konkurencji.

ale….

3. Pozostałe kraje Unii Europejskiej wyprzedzają nas jednak nie tylko w produkcji odpadów, ale także w przetwarzaniu ich w zasoby możliwe do wykorzystania.

W Polsce jedynie 33,8 proc. odpadów komunalnych jest poddawanych recyklingowi. Europejskim liderem są Niemcy, gdzie recyklingowi poddaje się 67,6 proc. odpadów. 

Powyższy wykres pokazuje, że choć poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce od lat wzrasta w szybkim tempie to nadal jest zbyt niski w stosunku do średniej UE.

Wymagania unijne nakazują, by kraje członkowskie do 2020 roku poddawały recyklingowi połowę swoich odpadów, co – jak widać z tej tabeli – Polsce się nie uda.

Skąd w takim razie to przerażające 4,8 tony na mieszkańca produkowane rocznie w Polsce? Odpowiedź nie jest zaskakująca…

4.  Winny jest przemysł, w którym powstaje 78,7 proc. odpadów. To zdecydowanie więcej, niż średnia ilość odpadów z przemysłu w UE – 48,7 proc.

Co więcej, głównym odpowiedzialnym za tak wysoką produkcję odpadów w Polsce jest przemysł górniczy i wydobywczy – produkuje on 38,8 proc. odpadów.

Górnictwo nie tylko odpowiada za wytwarzanie gazów cieplarnianych, które utrudniają Polsce zamierzone przez Unię osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale też przykłada się znacząco do polskich problemów związanych ze śmieciami.

Są jednak również dobre wiadomości!

5. Odsetek odpadów komunalnych kierowanych w Polsce do recyklingu w latach 2008 – 2017 wzrósł aż 3 razy.

To bardzo dużo.

W dodatku pokazuje, że Polsce udaje się powoli realizować ambitne cele wytyczone przez Unię Europejską. Chce ona odchodzić od gospodarowania odpadami w sposób liniowy na rzecz wzorca cyrkularnego. Innymi słowy, dąży do tego, by zastąpić system „weź, wytwórz, zużyj i wyrzuć”, modelem gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), czyli „weź, wytwórz, zużyj, weź, wytwórz, zużyj ponownie”.

Specjaliści podkreślają, że Unię Europejską czeka rewolucja w gospodarce odpadami – Polska ma szansę dokonać tej rewolucji razem z Unią, jeśli zaangażuje w to siły polityczne i nakłady finansowe.

>>> Polecamy też: Dlaczego eko Duńczycy produkują najwięcej śmieci w Europie, a Polacy – prawie najmniej?