Przedstawiciele rządu, ZUS i PFR, na czele z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, przedstawili na konferencji prasowej szczegóły zapowiadanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej. Podsumowaliśmy to w punktach.

„Wszystkie elementy legislacyjne zostały już zatwierdzone, dyskusjom podlegają już wyłącznie kwestie techniczne” – powiedziała podczas konferencji Jadwiga Emilewicz.

„To naprawdę nie jest dobry czas na zwalnianie pracowników. Chcemy przekonać przedsiębiorców, że mamy instrumenty które pozwolą przetrwać ten trudny czas” – dodała.

ROZWIĄZANIA PRACOWNICZE

1. W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej na okres najbliższych 3 miesięcy rząd proponuje obniżenie wynagrodzeń pracowników o 20 proc. Na wypłacenie pozostałych 80 proc. wysokości pierwotnego wynagrodzenia mają złożyć się pracodawca i państwo, przy czym strona rządowa dopłaci maksymalnie 40 proc. wartości przeciętnego wynagrodzenia.

2. Jeżeli obniżenie płacy będzie oznaczało wypłatę jedynie równowartości wynagrodzenia minimalnego, państwo zobowiązuje się do pokrycia połowy ponoszonych przez pracodawcę kosztów, razem ze składkami.

3. Pracodawca jednocześnie będzie mógł obniżyć o 20 proc. czas pracy swoich pracowników – jednak do wysokości maksymalnie 1/2 etatu.

ROZWIĄZANIA PODATKOWE

4. Firmy będą mogły występować o rozłożenie na raty, odroczenie a także o umorzenie należności z tytułu podatków do urzędów skarbowych.

5. Państwo zobowiązuje się do zaniechania poboru opłaty prolongacyjnej.

6. Jak zapowiedział minister finansów Tadeusz Kościński podatnicy nie będą musieli także obawiać się negatywnych konsekwencji nie złożenia deklaracji PIT do końca maja. Termin składania deklaracji PIT-4 za marzec, kwiecień i maj został przesunięty na 20 lipca.

7. Do końca maja został odsunięty termin składania deklaracji podatku CIT dla organizacji pozarządowych.

FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

8. Rząd zapowiedział utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który będzie zasilany zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy celowych dysponujących wolnymi środkami i środkami ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa i BGK. Środki zgromadzone w Funduszu będą mogły m.in. zasilić Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale także będą mogły służyć do uruchomienia określonego impulsu fiskalnego.

SAMOZATRUDNIENI I UMOWY CYWILNO-PRAWNE

9. Mikrofirmy, w których zatrudnianych jest maksymalnie 9 osób, zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek ZUS pracowników na 3 miesiące.

10. Zwolnienie z ZUSu na 3 miesiące dotyczyć będzie również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jednak zwolnienie uzyskają wówczas, jeśli ich przychód z marca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia i spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Osoby, które spełnią te warunki uzyskają także miesięczne świadczenie postojowe w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

11. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS uzyskają zleceniobiorcy, jednak tylko jeśli ich przychody z marca nie przekroczyły 300 proc. wartości przeciętnego wynagrodzenia.

Czytaj także:

>>> Po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: projekt ustawy o tarczy antykryzysowej będzie gotowy na dniach

>>> Chirurgia dziecięca w Zielonej Górze zamknięta, bo leżał tam 4-latek z koronawirusem. Babcia zataiła informacje