Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i agencja pośrednictwa pracy EWL przygotowały wspólnie raport, w którym opisują, kim są, skąd pochodzą i dokąd zmierzają Ukraińcy mieszkający w Polsce.

My wybraliśmy kilkanaście najciekawszych wykresów z raportu, które według nas najlepiej obrazują, kim jest grupa ponad miliona obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia pracy.

 

1. Największą grupą pracowników z Ukrainy w Polsce są osoby w wieku od 26 do 35 lat. Ale szybko rośnie liczba młodszych pracowników (w wieku 18-25 lat), którzy przyjechali do naszego kraju tuż po zakończeniu swojej edukacji na Ukrainie.

 

2. Wśród emigrantów zarobkowych z Ukrainy dominują mężczyźni (60 proc.), których liczba nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2018.

 

3. Co trzeci ukraiński obywatel pracujący w Polsce pochodzi z zachodu Ukrainy. Mocno spada natomiast migracja z centrum kraju, w tym z Kijowa.

 

4. Stopniowo zmniejsza się dystans pomiędzy liczbą migrantów zarobkowych pochodzących z miast i wsi.

 

5. Największą grupę pracowników z Ukrainy stanowią osoby z wykształceniem wyższym i niepełnym wyższym (łącznie 38,8 proc.). Na drugim miejscu znalazła się grupa osób z wykształceniem zawodowym.

 

6. Pracownicy z Ukrainy uczą się polskiego – w zaledwie rok aż o jedną trzecią zmniejszyła się liczba tych, którzy nie znają języka polskiego.

 

7. Jednym z powodów tego pędu do nauki języka jest fakt, że coraz częściej imigranci z Ukrainy potrzebują znajomości języka polskiego do pracy.

 

8. Co więcej, zdecydowana większość chce się uczyć polskiego.

 

9. A dlaczego w ogóle przyjechali do Polski? Coż, wysokość wynagrodzeń była kluczowa.

 

10. Co w takim razie sprawiłoby, że zrezygnowaliby z pracy u nas? Głównie nieuczciwość pracodawców.

 

11. Gdzie pracują Ukraińcy w Polsce? Największa część w produkcji przemysłowej i transporcie.

 

12. Niemal jedna trzecia ankietowanych pracuje w Polsce na podobnym stanowisku, co ich ostatnie stanowisko na Ukrainie. Ale dla prawie takiego samego odsetka praca w Polsce wiąże się z zajmowaniem niższej pozycji zawodowej.

 

13. Co czwarty Ukrainiec w Polsce ma już doświadczenie w pracy w innych państwach niż Ukraina i Polska. Wśród krajów, w których zdarzało im się pracować, przoduje Rosja, a na drugim miejscu uplasowały się Czechy.

 

14. Aż 45 proc. przepytanych pracujących u nas Ukraińców planuje kontynuację swojej kariery zawodowej w innych państwach (co ósmy już w tym roku zamierza opuścić Polskę). Dokąd chcą jechać? W porównaniu z zeszłorocznym badaniem znacząco wrosła liczba osób rozważających pracę w Niemczech. 

 

15. Ukraińcy obserwują sytuację na niemieckim rynku pracy, lecz poważną barierą dla znalezienia tam zatrudnienia może być słaba znajomość języka niemieckiego.

 

16. A co odwiodłoby ich od wyjazdu do Niemiec? Pieniądze są znów kluczowe.

 

Metodologia badania: Badanie pracowników z Ukrainy zostało przeprowadzone przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i agencję pośrednictwa pracy EWL metodą bezpośredniego indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego.

Dobór próby był zorientowany na wyszukanie respondentów reprezentatywnych dla społeczności Ukraińców pracujących w Polsce.  W tym celu rozmówcy dobierani byli w miejscach, w których spotkać można było osoby reprezentujące wszystkie regiony tego kraju, grupy wiekowe, zawody i poziomy wykształcenia.

Badanie objęło obywateli Ukrainy, którzy w czasie jego realizacji przebywali w Polsce, pracując lub załatwiając formalności związane z podjęciem pracy i byli gotowi do jej podjęcia.

W okresie 17 kwietnia – 31 maja 2019 roku zostały przeprowadzone rozmowy z 855 dorosłymi (18 lat i powyżej) respondentami. Wielkość próby (wobec ok. 1 mln obywateli Ukrainy przebywających w Polsce) oraz miejsca jej doboru zapewniają odpowiednią reprezentatywność. 

21 wykresów pokazujących, jak bardzo zmieniła się Polska przez ostatnie 30 lat