Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) już niedługo przejdą do historii, ale tymczasem zapisują się w niej mało chlubnie: dane OECD pokazują, że w zeszłym roku OFE były najgorzej inwestującymi funduszami emerytalnymi na świecie.

Raport OECD (czyli klubu najbogatszych państw świata, w tym Polski) opublikowany w maju [PDF] pokazuje, że OFE jako całość straciły 11,6 proc. w 2018 roku.

Jednym z powodów tak złych wyników inwestycyjnych była kiepska koniunktura na świecie: wśród analizowanych 25 krajów OECD tylko w pięciu fundusze emerytalne wyszły na plus.

Jednak w innych krajach straty funduszy emerytalnych nie były aż tak wielkie, jak w Polsce.

Poniższy wykres przedstawia procentowe rzeczywiste stopy zwrotu z inwestycji w wybranych krajach członkowskich OECD (z lewej) oraz spoza organizacji.

 

OFE już w przyszłym roku zostaną zlikwidowane, a pozostałe na nich środki będą przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne (tutaj przeczytasz o tym więcej).

Ich rolę mają przejąć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), które będą mocno różnić się od OFE.

Wśród najważniejszych różnic jest między innymi to, że PPK będą dobrowolne (będzie się można wypisać) oraz będą miały większą swobodę inwestowania.

Opłata dla zarządzających pieniędzmi w PPK będzie też znacząco niższa niż w OFE.

Jak tłumaczy Aleksandra Polakowska-Szymańska, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów AXA, w PPK limit wysokości opłaty za zarządzanie wynosi 0,5 proc. wartości aktywów rocznie. „Dodatkowe wynagrodzenie – 0,1 proc. wartości aktywów za osiągnięty wynik – instytucja finansowa będzie mogła pobrać, jeśli inwestycja osiągnie dodatnią stopę zwrotu”.

Jak dodaje, w przypadku OFE początkowo ustawodawca w ogóle nie określał maksymalnej wysokości opłat pobieranych od nowych składek. Dziś obowiązuje limit 1,75 proc.

„Ponadto OFE pobierają opłaty za zarządzanie aktywami: maksymalnie 0,54 proc. rocznie od wartości aktywów oraz dodatkowo maksymalnie 0,06 proc. rocznie od aktywów za wynik zarządzania.”

Oprócz danych dotyczących zwrotu z inwestycji dane OECD pokazują, że w 2018 roku w funduszach emerytalnych krajów OECD znajdowało się 27,6 bilionów dolarów.  To więcej, niż jest warta największa gospodarka świata, czyli Stany Zjednoczone (ok. 18,5 bln dolarów). Polskie OFE zarządzały w tym czasie sumą 42 mld dolarów.

Jeśli chcesz wiedzieć pierwszy, co słychać na świecie i znać kontekst tych wydarzeń, zapisz się na nasz unikalny newsletter 300SEKUND tutaj.

Czytaj taż:

>>> Gigantyczne nierówności, bieda wśród dzieci, słabe szkoły. Dlaczego gospodarka USA wymaga gruntownej przebudowy

>>> Dwa wykresy pokazujące nastawienie Polaków do Pracowniczych Planów Kapitałowych