W 2017 r. – to ostatnie zbiorcze dane Eurostatu – średnio w całej UE recyklingowi poddano 46,4 proc. odpadów komunalnych.

Śmieci komunalne stanowią jednak tylko około 10 proc. wszystkich wytworzonych odpadów. Ilość odpadów w krajach UE stale rośnie, ale na szczęście zmniejsza się ilość odpadów składowanych, a to oznacza, że coraz więcej śmieci poddajemy recyklingowi.

Całkowita ilość odpadów komunalnych składowanych w 28 krajach Unii spadła od 1995 do 2017 roku o 60 proc., czyli o 88 mln ton – ze 145 mln ton (302 kg na mieszkańca) do 58 mln ton (113 kg na mieszkańca).

>>> Czytaj także: Dlaczego eko Duńczycy produkują najwięcej śmieci w Europie, a Polacy – prawie najmniej?