Strona główna 300KLIMAT Jak rozwijać elektrownie wiatrowe na Bałtyku? Jednym z rozwiązań może być umiędzynarodowienie projektów