Strona główna Live Pekao udostępnia głosową obsługę aplikacji PeoPay za pomocą Asystenta Google