Strona główna Live We wrześniu wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom spadła o 17,8 proc.