Strona główna Live Aviva będzie ubezpieczać na wypadek śmierci spowodowanej COVID-19. Składka ma być taka, jak wcześniej