Strona główna NEWS BP, jeden z największych emitentów gazów cieplarnianych na świecie, chce być neutralny klimatycznie do 2050 roku