Strona główna NEWS GE dostarczy 81 turbin do największej budowanej farmy wiatrowej w Polsce