Strona główna NEWS Google kupi nowojorski budynek, który od 1996 r. zdrożał stukrotnie