Strona główna NEWS ONZ: Pod koniec XXI wieku będzie 11 mld ludzi. To wyzwanie dla polityki demograficznej