Strona główna NEWS Rafako rezygnuje z wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest porozumienie z Tauronem