Strona główna Live Budowa farm morskich tylko w idealnych do tego miejscach pokryłaby z nawiązką światowe potrzeby energetyczne