Strona główna NEWS Premier Rumunii: Nasz kraj nie ma dobrze funkcjonującej gospodarki rynkowej, ale doświadczył 30 lat „socjalizmu z ludzką twarzą”