Około 50 mld dolarów planują łącznie zainwestować w odnawialne źródła energii (OZE) cztery największe europejskie koncerny naftowe do 2025 r.

Około 50 mld dolarów planują łącznie zainwestować w odnawialne źródła energii cztery największe europejskie koncerny naftowe do 2025 r. Największy polski koncern naftowy Orlen również rozpoczął przygotowania do globalnej transformacji energetycznej.

Raport „Jak zazieleniają się globalne spółki naftowe. Strategie koncernów wobec zmian klimatycznych i transformacji energetycznej”, przygotowany przez 300RESEARCH, dział analityczny platformy gospodarczej 300GOSPODARKA, pokazuje ich prognozy, strategie i plany inwestycyjne.

Globalna transformacja energetyczna dla sektora naftowego będzie oznaczała przede wszystkim rosnącą elektryfikację transportu, a co się z tym bezpośrednio wiąże – spadek znaczenia paliw wytwarzanych z ropy naftowej. Cztery największe europejskie koncerny naftowe – BP, Shell, Orsted oraz Equinor (dawniej Statoil) podjęły już działania, które mają pozwolić im sprostać nowym potrzebom rynku, rozwijać się i konkurować z innymi dostawcami zielonej energii.

Firmy opisywane w raporcie Jak zazieleniają się globalne spółki naftowe. Strategie koncernów wobec zmian klimatycznych i transformacji energetycznej” [PDF] stosują różne modele transformacji, różnią się też ich prognozy dotyczące rynku energii. Ważne jest to, iż żadna nie przewiduje już wzrostu zapotrzebowania na ropę naftową, wszystkie natomiast zakładają szybki wzrost udziału OZE w łącznych dostawach energii pierwotnej.

Ich łączne plany inwestycyjne w projekty związane z OZE szacujemy na ok. 50 mld dol. Przy czym kwota ta ma zostać wydana już do 2025 roku. Ich projekty i strategie, to, jak ewoluowały, jakim czynnikom się poddawały, jakie przynosiły efekty i w jakim kierunku zmierzają dziś, szczegółowo opisuje raport 300RESEARCH.

Według jednego ze scenariuszy przygotowanych przez Międzynarodową Agencję Energii, Europa stanie się obszarem najpoważniejszego spadku popytu na ropę naftową – o 1,8 proc. rocznie. W 2040 r. zużycie ropy będzie o 35 proc. niższe niż w roku 2017.

W tym samym czasie, prognozuje BP, udział OZE w produkcji energii elektrycznej na świecie wzrośnie o 30 proc. Zdaniem analityków Shella, do 2070 r. udział samej energii wiatrowej i słonecznej w łącznych dostawach energii pierwotnej wzrośnie z obecnego 1 proc. do 45 proc.

BP, Shell, Orsted i Equinor obrały różne strategie inwestowania w OZE: budują własne instalacje, przejmują istniejące firmy, tworzą spółki joint-venture z podmiotami spoza grupy. Dobra jest każda metoda, która może zwiększyć zakres OZE na akceptowalnych przez koncerny warunkach finansowych.

Duże zaangażowanie czterech międzynarodowych przedsiębiorstw w sektor zielonej energii i szeroko pojęte technologie niskoemisyjne to wyraźny sygnał, że globalna transformacja energetyczna jest nieuchronna.

Polskie firmy od zagranicznych, omawianych w raporcie, odróżnia duże znaczenie segmentu downstream (transport, przerób ropy, sprzedaż) w działalności i osiąganiu zysków. To jeden z powodów, dla którego nie odczuły one jeszcze spadającego znaczenia ropy naftowej. To nie zmyliło na szczęście ich czujności.

Chociaż sektor wydobycia nie odgrywał nigdy tak znaczącej roli w przychodach PKN Orlen, jak w opisanych przedsiębiorstwach zagranicznych, polski koncern również rozpoczął przygotowania do globalnej transformacji energetycznej.

Główne elementy w procesie dostosowania strategii do długoterminowych trendów to:

  • rozwój infrastruktury paliw alternatywnych,
  • rozwój sektora petrochemicznego,
  • inwestycje w odnawialne źródła energii.

Z przedstawionych zapowiedzi i już realizowanych inwestycji wyłania się zupełnie nowy model działania globalnych spółek naftowych.

Pełną wersję raportu można przeczytać klikając w link: Jak zazieleniają się globalne spółki naftowe. Strategie koncernów wobec zmian klimatycznych i transformacji energetycznej [PDF].

Partnerem strategicznym Raportu jest PKN ORLEN.