We wtorek Parlament Europejski poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich (przez niektórych nazywaną ACTA2 – więcej o tym tutaj).

348 europosłów było za, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.

Wśród polskich eurodeputowanych, 32 było przeciwko dyrektywie, 8 za, 2 wstrzymało się od głosu, a 9 było nieobecnych.

Wśród głosujących za dyrektywą było 7 posłów PO oraz jeden niezrzeszony (Ujazdowski).

Wśród głosujących przeciw byli m. in. wszyscy europosłowie PiS, 4 posłów PO i 3 z PSL.

Poniżej pełna lista europosłów z Polski wraz z zaznaczeniem, jak głosowali oraz ich afiliacją polityczną.

Jak głosował/a Imię i nazwisko Partia i frakcja
PRZECIW Michał Boni PO, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Jerzy Buzek PO, Europejska Partia Ludowa
PRZECIW Róża Thun PO, Europejska Partia Ludowa
PRZECIW Andrzej Grzyb PSL, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Krzysz­tof Het­man PSL, Europejska Partia Ludowa
ZA Danuta Hüb­ner PO, Europejska Partia Ludowa
PRZECIW Danuta Jazło­wiecka PO, Europejska Partia Ludowa
PRZECIW Jaro­sław Kali­now­ski PSL, Europejska Partia Ludowa
ZA A. Kozłow­ska-Raje­wicz PO, Europejska Partia Ludowa
ZA Bar­bara Kudrycka PO, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Janusz Lewan­dow­ski PO, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Elż­bieta Łuka­ci­jew­ska PO, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Jan Olbrycht PO, Europejska Partia Ludowa
ZA Julia Pitera PO, Europejska Partia Ludowa
ZA Marek Plura PO, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Dariusz Rosati PO, Europejska Partia Ludowa
PRZECIW Cze­sław Sie­kier­ski PSL, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Bogu­sław Sonik PO, Europejska Partia Ludowa
PRZECIW Adam Szejn­feld PO, Europejska Partia Ludowa
NIEOBECNA/Y Jaro­sław Wałęsa PO, Europejska Partia Ludowa
ZA Bog­dan Zdro­jew­ski PO, Europejska Partia Ludowa
ZA Tade­usz Zwiefka PO, Europejska Partia Ludowa
PRZECIW Ryszard Czar­necki PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Edward Cze­sak PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Anna Fotyga PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Beata Gosiew­ska PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Cze­sław Hoc PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Marek Jurek
PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Karol Kar­ski PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Sła­wo­mir Kło­sow­ski PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Zdzi­sław Kra­sno­dęb­ski PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Urszula Krupa Prawdziwa Europa, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Zbi­gniew Kuź­miuk PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Ryszard Legutko PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Sta­ni­sław Ożóg PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Bole­sław Pie­cha PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Miro­sław Pio­trow­ski
Prawdziwa Europa, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Tomasz Poręba PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Jadwiga Wiśniew­ska PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Kosma Zło­tow­ski PiS, Euro­pej­scy Kon­ser­wa­ty­ści i Refor­ma­to­rzy
PRZECIW Lidia Gerin­ger de Oeden­berg Bezpartyjna, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów
PRZECIW Adam Gie­rek Unia Pracy, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów
WSTRZYMAŁ/A SIĘ Bogu­sław Libe­radzki SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów
NIEOBECNA/Y Kry­styna Łybacka SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów
WSTRZYMAŁ/A SIĘ Janusz Zemke SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów
PRZECIW Michał Maru­sik KNP, Europa Naro­dów i Wol­no­ści
PRZECIW Sta­ni­sław Żół­tek KNP, Europa Naro­dów i Wol­no­ści
PRZECIW Robert Iwasz­kie­wicz KORWiN, Grupa Europy Wol­no­ści i Demo­kra­cji Bez­po­śred­niej
PRZECIW Jacek Sary­usz-Wol­ski Bezpartyjny, Niezrzeszeni
PRZECIW Dobro­mir Sośnierz KORWiN, Niezrzeszeni
ZA Kazi­mierz Ujaz­dow­ski Bezpartyjny, Niezrzeszeni

 

Oprócz takich krótkich newsów jak wyżej, piszemy także świetne analizy. Szczególnie polecamy analizę, która opisuje, jaka byłaby dziś Polska gdybyśmy uniknęli komunizmu. Przeczytaj ją tutaj.

Jeśli natomiast chcesz codziennie rano otrzymywać taki przegląd światowej prasy gospodarczej na swoją skrzynkę mailową, zapisz się na nasz unikalny newsletter 300SEKUND klikając w ten link