Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,7 proc. na koniec tego roku i wyniesie po 3,6 proc. na koniec 2020 r. i 2021 r. (wobec 3,9 proc. na koniec 2018 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

>>>Czytaj też: Bezrobocie w Polsce najniższe od 28 lat