Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziś dwa kolejne konkursy w formule Szybkiej Ścieżki. Dzięki nowej inicjatywie – „Ścieżce dla Mazowsza” – wsparcie z agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymają również projekty B+R realizowane w województwie mazowieckim. Na wsparcie nowatorskich projektów NCBR przeznacza łącznie 1,7 mld zł.

Szybkie wsparcie: 600 mln zł na B+R na Mazowszu

Nabór wniosków w nowym konkursie NCBR rozpocznie się już 23 sierpnia i będzie trwał do 23 września. O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce dla Mazowsza” będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego.

W konkursie będą mogły wziąć udział również konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej, przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego.

„Ścieżka dla Mazowsza” jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do „Szybkiej Ścieżki”, jednak ocenie będzie podlegać w niej mniej kryteriów, co jest kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez NCBR.

Popularny konkurs

NCBR ogłosił dziś także kolejny konkurs swojego flagowego programu służącego wsparciu innowacyjnych projektów.

O dofinansowanie w „Szybkiej Ścieżce”, realizowanej w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych.

Budżet tego konkursu to 1,1 mld zł.

Tylko w 2018 roku w 5 konkursach tego programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Program jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju.

Jednym z beneficjentów „Szybkiej Ścieżki”, który uzyskał dofinansowanie na realizację projektu na terenie województwa mazowieckiego jest firma Adamed.

Uzyskała prawie 26 mln zł na opracowanie kandydatów na leki w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu.

Podczas dzisiejszej konferencji w siedzibie Adamedu poświęconej „Ścieżce dla Mazowsza” oraz „Szybkiej Ścieżce” z udziałem wicepremiera Jarosława Gowina zaprezentowano także inne projekty B+R realizowane w woj. mazowieckim, takie jak:

  • opracowanie nowej odmiany pomidora gruntowego (pomidora łowickiego) o pożądanych właściwościach przystosowanej do polskich warunków klimatycznych oraz ulepszonej technologii jego uprawy,
  • stworzenie technologii zbliżeniowych płatności mobilnych przeznaczonej dla sprzedawców, agentów rozliczeniowych, instytucji finansowych i konsumentów dysponujących dowolnym urządzeniem mobilnym,
  • opracowanie innowacyjnej przetwornicy napięciowej 3kV dla sektora transportu szynowego stanowiącej energooszczędny system zasilania pojazdów,
  • stworzenie rozwiązania do robotyzacji procesów biznesowych opartych o tekst z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i głębokich sieci neuronowych.

Przedsiębiorstwa i jednostki naukowe, które chciałyby skorzystać ze wsparcia NCBR w ramach „Szybkiej Ścieżki” już niebawem będą mogły ubiegać się o dofinansowanie: nabór wniosków w ogłoszonym właśnie konkursie rozpocznie się 16 września i potrwa do 16 grudnia.

>>> Czytaj też: Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół. Nie trzeba było drukować wniosku