Według agencji ratingowej S&P założone w projekcie budżetu państwa na 2020 r. przychody są zbyt optymistyczne, a deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w przyszłym roku ok. 2 proc. PKB.