Do inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przystąpił DNB Bank Polska.

Kodeks Dobrych Praktyk powstał z inicjatywy członków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w celu wyznaczenia ram dla energetyki wiatrowej, tak by była elementem zrównoważonego rozwoju i służyła społeczeństwu,

Dokument zawiera szereg zaleceń dla inwestorów w zakresie budowy farm wiatrowych w zgodzie z wytycznymi ekologicznymi i społecznymi.

Bank DNB Polska ma na swoim koncie w sumie zrealizowanych ok. 60 projektów z obszaru energii wiatrowej na całym świecie.

Bank uczestniczy obecnie w finansowaniu pięciu farm wiatrowych w Polsce oraz jest głównym bankiem komercyjnym m.in. w projekcie Potęgowo. To jedna z największych lądowych farm w Polsce, o łącznej mocy 219,5 MW.

Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny do 2020 roku zakłada, że udział OZE w miksie energetycznym ma wynieść 20 proc.

Dla Polski próg wynosi 15 proc. Jednak motorem napędzającym transformację nie powinny być regulacje, a rachunek ekonomiczny i środowiskowy.

>>> Czytaj też: Historyczny rekord zamówień na turbiny wiatrowe w drugim kwartale 2019 roku