We wrześniu pojawiły się już pierwsze wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), poinformował Paweł Borys, prezes PFR.

Dodał, że w pierwszych 8 firmach, skąd zostały wpłacone pieniądze do programu, średnia partycypacja w PPK wynosi 62 proc.

Opinie na temat tego, czy taki wynik partycypacji w PPK jest dobry są podzielone.

„Liczyliśmy, ze trochę większa partycypacja będzie. I teraz mocny sąd: niewchodzenie do PPK mało racjonalne zważywszy na dopłaty pracodawcy i państwa. Im starszy pracownik, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne portfela i tym mniej racjonalne argumenty przeciw PPK”, napisał mBank.

„Bardzo dobry początek PPK. To powinno zachęcić niezdecydowanych w kolejnych firmach. Żadna inwestycja nie daje takiej stopy zwrotu, biorąc pod uwagę dopłaty pracodawców i ze strony państwa”, stwierdził natomiast Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych.

Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

Czytaj też:

>>> Pracownicze Plany Kapitałowe. Na co zwracać uwagę?

>>> Rezygnacja z PPK: czy warto się wypisać, czy zostać w nowym programie emerytalnym?